Reklamebyrået Digea skiller seg fra andre byråer ved at vi jobber systematisk og metodisk etter etablerte standarder. Basert på årelang erfaring med digital markedsføring har vi utarbeidet egen metodikk som er brukt på flere hundre kundecaser og oppdrag gjennom de siste 15 årene. Vår metode er enkel i både filosofi og bruk. En sentral målsetning med dette arbeidet er å gjøre prosessene vi jobber mindre komplekse og enklere å forstå uten å gå på bekostning av resultatene. Dette til glede og hjelp for både våre kunder og våre konsulenter. Alle våre ansatte sertifiseres på Digea metoden.

Digea metoden går enkelt ut på å finne balanse mellom Engasjementskapende, Trafikkskapende og Salgsfremmende tiltak i kjøpsprosessen. Vi kaller det ipBEST, der de to første bokstav står for innsikt og priseffekt, som legger til to viktige dimensjoner til modellen. B står for Branding, den helhetlige og holistiske tankegangen som binder hele kundeopplevelsen sammen. Ved å følge denne enkle metodikken kan man finne optimale tilpasninger som passer de fleste bedrifter uavhengig av om man jobber innen B2B, B2C, SMB, større konserner, netthandel eller servicebedrifter. Altså et enkelt prinsipp som kan brukes på et bredt spekter av kundecaser og være en enkel guide i hverdagen.

Balansen av tiltak teller

Når vi ønsker å sette inn eller implementerer tiltak så vil vi søke å finne en balanse mellom summene av tiltakene. Det er altså ikke bare et isolert tiltak som skal settes opp mot modellen, men summen av tiltakene. Å ignorer et område eller for mye fokus mot et område kan skape ikke-optimale tilpasninger eller sviktende resultater over tid. Derfor evaluerer vi alltid hvert enkelt tiltak for å se hvilke styrker å svakheter det kan tilføre markedsmiksen og modellen i en helhet med andre tiltak.

For å hjelpe kundene våre har vi utviklet ipBEST indeksen. Dette hjelper både oss og kundene våre å velge riktig kombinasjoner av tiltak i markedsplanen og kan være et viktig bidrag i markedsstrategien. Vi kan altså bruke indeksen som et hjelpemiddel til å sette sammen tiltak slik at modellen balanseres og optimale resultater kan oppnås med det markedsbudjettet man har tilgjengelig.

Med små budsjetter blir det spesielt viktig å velge riktige tiltak. Noen ganger blir det riktig å fokusere på få enkelt tiltak som kan gi samlet positiv effekt og samtidig tilfredsstille grensene i ekstremt lave budsjetter. Kombinasjonen av ny nettside og Google Ads er et eksempel på hvordan man kan komme seg billig unna om man har et stramt budsjett og samtidig tilfredsstille hovedpunktene i ipBEST modellen. Ny nettside med relevant innhold kan tilfredsstille spesielt S’en i modellen, mens mulighetene i Google Ads kan, om gjort riktig, sammen med gratis verktøy som Google Analytics og enkle rutiner for kostnadskontroll , gi en basis dekning på resterende felt.

I Digea metoden deler vi kjøpsprosessen inn i 3 faser, og er utviklet for å bedre passe inn i den digitale verden enn de mer tradisjonelle modellene for kjøpsprosessen. I først fase kommer realisering av behov og informasjonsinnhenting. Her er tiltak som skaper engasjement viktig. I andre steg kommer valg av produkt og leverandør. Her er tiltak som skaper trafikk viktig. Siste steg er å overkomme hindre for salg og eventuelt et kjøp. Her er salgsfremmende tiltak viktig. Vi kan altså enkelt plassere ipBEST modellen inn i denne kjøpsprosessen. Uten innsikt og kontroll på sporing av resultatene underveis i kjøpsprosessen har vi ingen måte å kvalitetssikre tiltakene våre. Derfor er innsikt en meget viktig komponent i modellen.

Er det prisen eller hva du får igjen som er det viktigste?

Hva betyr det å være priseffektiv? Lav pris er bra, men en lav pris som også er effektiv er enda bedre. «Kost-nytte» er et mye brukt prinsipp innen Digitale Medier, og gir oss mye mer informasjon enn kun «kost» alene. Her finner vi mange relevante begreper som CPA, CPC og CPM som sikkert mange har hørt om, men kanskje ikke alle har full kontroll på.

Synes du rapporter eller tilbud du har fått er vanskelige å forstå? Da kan du kontakte oss. Vi hjelper deg alltid med begreper og forkortelser uten kostnad eller forpliktelser

Den digitale verden speiler den fysiske

For mange kan digital markedsføring være både komplisert og uhåndgripelig. Den digitale virkeligheten speiler imidlertid den fysiske verden, og mange av de samme prinsippene gjelder både i den digitale verden og i den fysiske verden. Derfor bruker vi ofte metaforer slik som en fysisk butikk for nettsiden din eller kunder i butikken din som metafor for trafikken du får til nettside din. Vi håper at ipBEST modellen og Digea metoden kan være både en støtte i hverdagen men også et verktøy som kan gjøre digital markedsføring mer forståelig og håndgripelig.

For bedrifter som er seriøse i å implementere strukturerte og målrettede tiltak kan Digea metoden og ipBEST modellen være verdifull hjelp i det daglige arbeidet. Er du byråkunde vil vi implementere dette for deg.