Digitale medier
reklame & cloud

Med  fra Sandefjord
Netthandelens hovedstad

Hvordan vi jobber med et markedsbudsjett

Når vi i Digea jobber med en bedrifts markedsbudsjett søker vi å finne en balanse mellom de ulike tiltakene. Vi må også se på budsjettets størrelse, kundens kompetanse og interesser. Har kunden spesielle interesser som kan videreutvikles? Er kunden aktiv på sosiale...

Alt om annonsering på Google Ads

Annonsering på Google gjøres gjennom annonseplattformen Google Ads (tidl. kjent som Google Adwords) . For virksomheter med nettside og tilstedeværelse på nett er annonsering på Google nærmest blitt en "nødvendighet". Men det ikke alle vet er at annonsering med Google...

Digea metoden: Kom igang med ipBEST

Reklamebyrået Digea skiller seg fra andre byråer ved at vi jobber systematisk og metodisk etter etablerte standarder. Basert på årelang erfaring med digital markedsføring har vi utarbeidet egen metodikk som er brukt på flere hundre kundecaser og oppdrag gjennom de...