Når vi i Digea jobber med en bedrifts markedsbudsjett søker vi å finne en balanse mellom de ulike tiltakene. Vi må også se på budsjettets størrelse, kundens kompetanse og interesser. Har kunden spesielle interesser som kan videreutvikles? Er kunden aktiv på sosiale medier eller med innholdsproduksjon? Kanskje har kunden en enkel statisk nettside eller nettbutikk som sjeldent oppdateres. Dette er områder som må kartlegges før vi begynner å fordele midler og oppgaver.

Uansett om vi får et knalltilbud på rimelig trafikk så betyr dette lite om vi ikke får en balanse mellom de ulike tiltakene som trengs for å lykkes på nett. Det hjelper lite å ha en salgbar nettside om man ikke har trafikk av potensielle kunder på den. Det hjelper heller ikke å ha mye trafikk på nettsiden om den ikke er salgbar. I slike tilfeller må vi se om det er nødvendig å gjøre andre tiltak, slik som konverteringsoptimalisering eller nye nettsider før vi investerer i mye ny trafikk.

Ta tilbake forhandlingsmakten

Dessverre er det noen markedsaktører som kan overpriser sine produkter og spiller på kundens manglende kunnskap om alternativer og det faktum at kunden ofte står alene med langt mindre forhandlingsmakt enn en større aktører. Med oss på laget sørger vi både for at kunnskapsgapet lukkes og at forhandlingsmakten balanseres. Vi har mange års erfaring med å forhandle frem gode avtaler, der det er mulig. Andre aktører operer med faste priser.

Viste du at du kan bruke oss til å forhandle frem avtaler for deg? Les mer på våre sider om byråtjenester.

Et annet aspekt med markedsbudsjettet er å finne en balanse mellom outsourcing og insourcing av tiltak. Med en profesjonell aktør med på laget er det kanskje mer overkommelig og kan føles tryggere å ta tilbake markedstiltak. Eksempel på dette kan være arbeid med sosiale medier eller innholdsproduksjon. Skal bedriften gjøre noe selv og eventuelt outsource deler av jobben? Dette er problemstillinger markedssjefer og daglig ledere møter i hverdagen. Dette er også problemstillinger vi søker å løse i markedsbudsjettet og i samråd med kunden.

Sporing og analyse gir innsikt

Sporing og analyse er en av nøklene til å lykkes på nett. Vi må vite hvilken effekt tiltakene vi setter inn har. Derfor må vi alltid sørge for at vi har oppdaterte verktøy og at sporing av trafikk på nettsiden blir riktig og representativ. Vi bruker verktøy som Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insights og andre relevante verktøy til å gi oss verdifull informasjon om hva som skjer på nettsiden eller nettbutikken din. Noen ganger kan det også være behov for å spore for eksempel konkrete kjøp eller innsendelser av skjemaer slik at vi kan knytte konkrete tiltak og innkjøp som vi gjør opp mot effekt. Innsikt og Priseffekt er to viktige dimensjoner i ipBEST modellen, en sentral del av Digea metoden som er et nyttig verktøy når vi jobber med markedsbudsjett.

Trenger du en profesjonell partner til å sette opp markedsbudsjettet ditt mest mulig effektivt, anbefaler vi deg til å se på våre byråtjenester.