Digea AS er en samfunnsengasjert virksomhet som skal spille en tydelig rolle og være en klar stemme i samfunnet og i lokalområdet. Våre verdier skal vises i vår tilstedeværelse, våre holdninger, ord og handling.

 Mathias S. Langfjord
Daglig leder, Digea AS

Digea støtter Sandefjord Fotball, og spesielt Sandefjord Fotball sin kvinnesatsing (SF Kvinner). Vi deler samme visjon – sammen for Sandefjord! Vi mener Sandefjord Fotball er en viktig arena for både innbyggere, næringsliv og gode verdier. 

Digea støtter dannelsen av en næringsklynge og utdanningstilbud innen netthandel og digitale medier i Sandefjord og Vestfold – Telemark regionen. Vi støtter alle som bidrar med å sette Sandefjord på kartet som netthandelens hovedstad. Digea mener Sandefjord skal være ledende i Norge innen netthandel, og i det legger vi også alt fra nettbasert undervisning innen netthandel og digitale medier til digitale reklame og mediebyråer, utstyrsleverandører, industri – og annet som faller naturlig inn under paraplyen netthandel. Digea viser sin støtte til blant annet nyetablerte Gokstad Akademiet i Sandefjord, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Sandefjord Kommune. Vi skal være en pådriver for samarbeid og informasjonsutvikling på tvers av industrien og pådrivere for at lærdom og nyttig informasjon skal videreformidles til aktører innen SMB markedet hvor kunnskapsgapet er størst og midlene minst. For å hjelpte til med dette utvikler og underviser vi blant annet innen ipBEST metoden – hvilket formål er å skape en enkel og praktisk model for små og mellomstore bedrifter, som fungerer og er praktisk anvendbar i hverdagen til mange ulike typer bedrifter.

Digea støtter lokal gründervirksomhet og lokalt næringsliv. Digea heier på alle som vil noe, skape noe og bidra til at lokalområdet blomstrer til glede for alle som bor og jobber i regionen. Digea viser sin støtte til blant annet Sandefjord Næringsforening, Gründeriet i Sandefjord, Sandefjord Fotball og og andre som bidrar positivt til nyskapning og et pulserende lokalt næringsliv.

Digea er pådriver for å få «digital sløyd» inn på skolen. Digea er opptatt av sammenhengen og forståelsen mellom den digitale og fysiske verden. Vi mener dette må komme sterkere frem i skolen. Digea er også opptatt av begrepet og forståelse for «planlagt forringelse» – slik at både barn og voksne gjennom forståelse, lek og læring skal bli flinkere til å ta vare på og vedlikeholde sine forbruksvarer, til glede for både miljøet, lommeboken og de små grå. Digial sløyd er en måte å tenke på, bruke hendene og hodet i samtiden. Akkurat på samme grunnlag som sløyd ble etabler som et eget fag mener vi det nå er på tide å supplere digital og elektronisk kunnskap sammen dagligdags kunnskap om å kunne løse hverdagslige problemer. Det er vi som bestemmer om våre barn skal bli slave av eller hersker over ipaden.