Generelle betingelser av 01.01.2024:

Om ikke annet er definert er alle priser i norske kroner og eks. mva. Kunden plikter å holde nettsiden innenfor norsk lov, aktuelle tredjeparts­leverandørers retningslinjer og fri fra skadevare. Kopi av aktuelle retningslinjer kan sendes på forespørsel. Faktura sendes på forskudd. Dersom bindingstid eller fakturaintervall er spesifisert sendes faktura for periode tilsvarende bindingstid eller fakturaintervall. Om kunde ikke overholder betalingsfrister vil leveranse midlertidig stoppes til betaling foreligger. Ved re-aktivering av leveranse vil det innkreves et gebyr på 1.990,- ­ for å dekke ekstra arbeid. Eventuell tapt leveranse/annonsering/arbeid eller andre konsekvenser som følge av forsinket eller manglende betaling kan ikke kreves tilbake eller erstattes av Digea AS.

Om ikke annet er avtalt er alle avtaler og bestillinger hos Digea AS løpende. Det vil si at avtalen fornyes automatisk med mindre det er spesifisert at avtalen eller bestillingen gjelder en spesifikk periode. Etter bindingstid løper avtalen til den blir sagt opp skriftlig av en av partene med 3 måneders oppsigelsestid. Eventuell tvist skal primært løses mellom partene, sekundært i Sandefjord forliksråd. Ved forhold (force majeure) som leverandøren ikke styrer, slik som manglende tilgang til Internet, krig, flom etc, kan ikke Digea AS holdes økonomisk ansvarlig.

Budsjett til innkjøp hos tredjeparts­leverandør (f.eks Google, Facebook, Amazon, Linkedin etc.) kan endres skriftlig på 24 timers varsel. Dersom kunde ønsker et budsjett som overstiger 10.000 per måned vil Digea AS ta et påslag på 25% av overstigende forbruk for det ekstra arbeid som påføres. Det vil si at om kunden bruker 12.000 kroner i måneden hos tredjeparts­leverandør (f.eks Google Ads) vil Digea AS fakturere 500,- ekstra i påslag. Budsjett til tredjeparts­leverandører er om ikke avtalt – ikke inkludert i prisen – og faktisk forbruk blir fakturert fortløpende etter faktisk forbruk. Digea AS kan kreve at det skal innbetales et forskudd for utlegg til tredjeparts­leverandør tilsvarende 2 måneders avtalt budsjett til aktuell tredjeparts­leverandør. Digea AS kan ikke holdes ansvarlig og erstatter ikke tapt avtalt arbeidstid dersom kunden unnlater å betale eller mangler dekning for av innkjøp hos tredjeparts­leverandør.

Arbeid som bestilles ut over avtale faktureres med kr. 2390,- eks. mva per hele time. Reisekostnad, bompenger, eventuelle utlegg og kjøretillegg etter statens satser tilkommer.

Avtaler og bestillinger til Digea AS kan gjøres og aksepteres elektronisk, direkte i epost eller gjennom annet kommunikasjonsmiddel. Kontaktperson som bekrefter på vegene av kunde bekrefter ved aksept at han eller hun har signaturrett på vegene av aktuell kunde.